BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered posts

 Go to advanced search

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 40
 Topics
Title Statistics Last post
Bracna stecevina
by pravnik - Sat Jun 16, 2018 4:41 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 48 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:41 pm
Nasljedivanje naknade materijalne stete po polici putnickog zdravstvenog osiguranja
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:57 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 37 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:57 pm
Prava koja se ne mogu prenositi niti naslijediti
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:57 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 78 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:57 pm
Prekid zastare u nasljednom pravu
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:56 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 44 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:56 pm
Diskriminacija i teret dokazivanja cinjenica
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:56 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 40 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:56 pm
Diskriminacija i teret dokazivanja činjenica
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:56 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 47 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:56 pm
Poduzimanje radnji poslodavca koji se ne smatraju diskriminacijom
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:55 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 39 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:55 pm
Primjena Kolektivnog ugovora za oblast finansija
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:55 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 79 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:55 pm
Primjena granskog kolektivnog ugovora
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:55 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 53 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:55 pm
Pravo na terenski dodatak
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:54 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 138 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:54 pm
Otkaz ugovora o radu
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:54 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 43 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:54 pm
Otkaz ugovora o radu dok traje privremena nesposobnost zbog bolesti
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:53 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 42 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:53 pm
Autorsko pravo i naknada stete
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:53 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 41 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:53 pm
Ugovor o gradenju
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:52 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 39 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:52 pm
Novcana naknada nematerijalne stete
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:52 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 44 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:52 pm
Materijalna steta u slucaju tjelesne povrede ili narusenja zdravlja
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:51 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 39 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:51 pm
Postupanje sa naknadno pronadenom imovinom u stecajnom postupku
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:49 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 44 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:49 pm
Odgovornost za koristenje tude stvari u svoju korist
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:49 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 42 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:49 pm
Prestanak ugovora o kasko osiguranju
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 40 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Regresna naplata stete
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 44 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Zatezna kamata za nenovcanu materijalnu stetu
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 43 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Solidarna odgovornost narucioca i izvodaca radova
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:47 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 47 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:47 pm
Pobijanje duznikovih pravnih radnji
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:47 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 38 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:47 pm
Raskid ugovora zbog neispunjenja
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:46 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 45 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:46 pm
Utvrdenje prava koristenja stecenog prije 15.02.1968. godine
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:46 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 33 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:46 pm
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 40
Prava radnika u stecaju

Moli Vas za odgovor, moje preduzece je u stecaju […]

Kolektivni ugovor

Molim Vas za pomoć. U javnoj ustanovi, u kojoj rad[…]

Forma ugovora u privredi

FORMA UGOVORA U PRIVREDI Ugovori u privredi su […]

ZAKLJUČENJE UGOVORA Ugovor u privredi je zaključe[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja