BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
Topics
Title Statistics Last post
 Statusne promjene društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:47 pm
0 Replies 
 1546 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:47 pm
 Supsidijarna društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
0 Replies 
 1039 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
 Organi upravljanja
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
0 Replies 
 403 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
 Osnovni kapital i ulozi
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
0 Replies 
 1586 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:46 pm
 Zastupanje
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
0 Replies 
 1473 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
 Firma društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
0 Replies 
 373 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
 Sjedište i podružnice društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
0 Replies 
 364 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:45 pm
 Obavezan sadržaj osnivačkog akta
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:44 pm
0 Replies 
 343 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:44 pm
 Osnivački akt društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:44 pm
0 Replies 
 1053 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:44 pm
 Djelatnost
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:43 pm
0 Replies 
 325 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:43 pm
0 Replies 
 529 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:43 pm
 Oblici organizovanja
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
0 Replies 
 390 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
 Ko može biti osnivač društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
0 Replies 
 357 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
 Pretpostavke za osnivanje društva
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
0 Replies 
 361 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
 Šta je privredno društvo?
by pravnik  - Wed Sep 09, 2015 6:41 pm
0 Replies 
 412 Views
by pravnik
Wed Sep 09, 2015 6:41 pm
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Prava radnika u stecaju

Moli Vas za odgovor, moje preduzece je u stecaju […]

Kolektivni ugovor

Molim Vas za pomoć. U javnoj ustanovi, u kojoj rad[…]

Forma ugovora u privredi

FORMA UGOVORA U PRIVREDI Ugovori u privredi su […]

ZAKLJUČENJE UGOVORA Ugovor u privredi je zaključe[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja