BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2560
Povećanje osnovnog kapitala

Član 347.

(Povećanje osnovnog kapitala)

1. Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine društva sa ograničenom odgovornošću, uplatom ili unošenjem novih uloga.
2. Članovi društva imaju pravo prvenstva uplate novih uloga u srazmjeri svojih udjela u osnovnom kapitalu u roku 30 dana od dana donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drugačije određeno.
3. Lice koje pristupa društvu potpisuje izjavu da prihvata sve obaveze i prava utvrđene ugovorom i statutom društva.
4. Društvo ne može davati zajmove, kredite ili osiguranje za sticanje svojih udjela.
5. U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije društva novi udjeli mogu se sticati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom.

Član 348.

(Povećanje osnovnog kapitala iz rezervi)

1. Povećanje osnovnog kapitala iz rezervi može se vršiti ako finansijski izvještaj i izvještaj revizora za posljednju poslovnu godinu utvrđuje da nema nepokrivenog gubitka.
2. Povećanje osnovnog kapitala društva iz rezervi vrši se povećanjem nominalnih iznosa udjela.

Upitnik o efikasnosti u procesuiranju privrednih […]

Odluka 32 0 Ps 268678 18 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Dozvola za zakljucenje braka

Dozvola za zaključenje braka Član 74. U postup[…]

Proglašenje nestalih osoba umrlim i dokazivanje s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja