BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
Topics
Title Statistics Last post
 Izjasnjenje suda -upit
by laik.Sa  - Thu Mar 15, 2018 6:30 am
3 Replies 
 60 Views
by pravnik
Fri Mar 16, 2018 11:48 am
 Postupak za rjesavanje spornog pravnog pitanja
by pravnik  - Sat Jan 07, 2017 1:38 pm
3 Replies 
 461 Views
by pravnik
Sat Jan 20, 2018 5:15 pm
 Zapisnici
by pravnik  - Sat Jan 14, 2017 5:38 pm
1 Replies 
 506 Views
by Šefika
Fri Sep 15, 2017 12:18 pm
1 Replies 
 212 Views
by pravnik
Thu Aug 24, 2017 8:27 pm
 Tuzba za zastitu kolektivnih interesa
by pravnik  - Tue Jan 17, 2017 12:22 pm
0 Replies 
 404 Views
by pravnik
Tue Jan 17, 2017 12:22 pm
 Postupak pred arbitrazom
by pravnik  - Tue Jan 17, 2017 12:21 pm
0 Replies 
 380 Views
by pravnik
Tue Jan 17, 2017 12:21 pm
 Postupak u sporovima male vrijednosti
by pravnik  - Tue Jan 17, 2017 12:21 pm
0 Replies 
 657 Views
by pravnik
Tue Jan 17, 2017 12:21 pm
 Postupak u parnici zbog smetanja posjeda
by pravnik  - Tue Jan 17, 2017 12:20 pm
0 Replies 
 347 Views
by pravnik
Tue Jan 17, 2017 12:20 pm
 Postupak u parnici iz radnih odnosa
by pravnik  - Mon Jan 16, 2017 4:11 pm
0 Replies 
 324 Views
by pravnik
Mon Jan 16, 2017 4:11 pm
 Pravna pomoc
by pravnik  - Mon Jan 16, 2017 4:11 pm
0 Replies 
 298 Views
by pravnik
Mon Jan 16, 2017 4:11 pm
 Nepostovanje suda
by pravnik  - Mon Jan 16, 2017 4:10 pm
0 Replies 
 355 Views
by pravnik
Mon Jan 16, 2017 4:10 pm
 Oslobodenje od placanja troskova postupka
by pravnik  - Mon Jan 16, 2017 4:10 pm
0 Replies 
 664 Views
by pravnik
Mon Jan 16, 2017 4:10 pm
 Troskovi sudskog postupka
by pravnik  - Sat Jan 14, 2017 5:41 pm
0 Replies 
 1144 Views
by pravnik
Sat Jan 14, 2017 5:41 pm
 Prekid zastoj i obustava postupka
by pravnik  - Sat Jan 14, 2017 5:39 pm
0 Replies 
 966 Views
by pravnik
Sat Jan 14, 2017 5:39 pm
 Obavijest trece osobe o parnici
by pravnik  - Sat Jan 14, 2017 5:37 pm
0 Replies 
 263 Views
by pravnik
Sat Jan 14, 2017 5:37 pm
 Intervencijsko dejstvo presude
by pravnik  - Sat Jan 14, 2017 5:37 pm
0 Replies 
 464 Views
by pravnik
Sat Jan 14, 2017 5:37 pm
 Sudjelovanje trecih osoba u parnici
by pravnik  - Fri Jan 13, 2017 9:03 am
0 Replies 
 394 Views
by pravnik
Fri Jan 13, 2017 9:03 am
 Suparnicari
by pravnik  - Fri Jan 13, 2017 9:03 am
0 Replies 
 323 Views
by pravnik
Fri Jan 13, 2017 9:03 am
 Izuzece i iskljucenje
by pravnik  - Fri Jan 13, 2017 9:03 am
0 Replies 
 530 Views
by pravnik
Fri Jan 13, 2017 9:03 am
 Pregled i preispitivanje spisa
by pravnik  - Fri Jan 13, 2017 9:02 am
0 Replies 
 311 Views
by pravnik
Fri Jan 13, 2017 9:02 am
 Dostava od strane stranaka
by pravnik  - Thu Jan 12, 2017 11:56 am
0 Replies 
 253 Views
by pravnik
Thu Jan 12, 2017 11:56 am
 Punomocnik i zastupnik za primanje pismena
by pravnik  - Thu Jan 12, 2017 11:56 am
0 Replies 
 391 Views
by pravnik
Thu Jan 12, 2017 11:56 am
 Promjena adrese
by pravnik  - Thu Jan 12, 2017 11:55 am
0 Replies 
 300 Views
by pravnik
Thu Jan 12, 2017 11:55 am
 Dostavnica
by pravnik  - Thu Jan 12, 2017 11:55 am
0 Replies 
 355 Views
by pravnik
Thu Jan 12, 2017 11:55 am
 Odbijanje prijema pismena
by pravnik  - Wed Jan 11, 2017 5:39 pm
0 Replies 
 317 Views
by pravnik
Wed Jan 11, 2017 5:39 pm

Zakon o parlamentarnom nadzoru Bosne i Hercegovin[…]

Prvi sastanak Radne grupe za unapređenje izvršnog[…]

U PRIPREMI PORESKA REFORMA U FBIH: Uvodi se porez[…]

Evropska komisija traži strože sankcije za neodgo[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja