BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2272
Odluka skupštine o emitovanju dionica


1. Odluka skupštine iz člana 211. ovog zakona donosi se dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa i obavezno sadrži:
1. nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica;
2. broj obveznica;
3. način ostvarivanja prava na osnovu zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom preče kupnje dionica;
4. klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri čemu nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica nakon emisije;
5. cijenu ili način utvrđivanja cijene nakon emisije za dionice koje će se upisati ostvarivanjem prava preče kupnje.
2. Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvršavati.

www.epravo.ba
z.k

Imam pitanje u vezi zemljisnih knjiga tj. gruntovn[…]

ZALOŽNO PRAVO u Bosni i Hercegovini U sferi privr[…]

POSTUPAK U PRIVREDNOM SPORU u Bosni i Hercegovini […]

Pravo na naslijedje u Bosni i Hercegovini Naslj[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja