BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
 348 Views
by Stranka
Wed Nov 30, 2016 10:01 am
0 Replies 
 262 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:43 pm
 Naknadno pronadena imovina
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:42 pm
0 Replies 
 271 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:42 pm
 Rjesenje o nasljedivanju i legatu
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:42 pm
0 Replies 
 224 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:42 pm
 Nasljednicka izjava
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:41 pm
0 Replies 
 408 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:41 pm
 Ostavinska rasprava u BiH
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:40 pm
0 Replies 
 266 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:40 pm
 Pokretanje ostavinskog postupka u BiH
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:40 pm
0 Replies 
 325 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:40 pm
 Ostavinski postupak u BIH
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:39 pm
0 Replies 
 508 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:39 pm
 Postupak sa testamentom
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:38 pm
0 Replies 
 260 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:38 pm
 Sastavljanje sudskog testamenta
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:37 pm
0 Replies 
 203 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:37 pm
 Dioba nasljedstva i nasljednicka zajednica
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:36 pm
0 Replies 
 319 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:36 pm
0 Replies 
 234 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:35 pm
0 Replies 
 268 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:35 pm
 Prelazak ostavine na nasljednike
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:34 pm
0 Replies 
 198 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:34 pm
 Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju
by pravnik  - Thu Nov 17, 2016 3:33 pm
0 Replies 
 192 Views
by pravnik
Thu Nov 17, 2016 3:33 pm
 Ugovor o dozivotnom izdrzavanju
by pravnik  - Thu Oct 27, 2016 4:58 pm
0 Replies 
 656 Views
by pravnik
Thu Oct 27, 2016 4:58 pm
 Nasljednopravni ugovori
by pravnik  - Thu Oct 27, 2016 4:56 pm
0 Replies 
 232 Views
by pravnik
Thu Oct 27, 2016 4:56 pm
0 Replies 
 185 Views
by pravnik
Thu Oct 27, 2016 4:55 pm
 Opoziv testamenta
by pravnik  - Thu Oct 27, 2016 4:54 pm
0 Replies 
 224 Views
by pravnik
Thu Oct 27, 2016 4:54 pm
 Izvrsioci testamenta
by pravnik  - Thu Oct 27, 2016 4:54 pm
0 Replies 
 206 Views
by pravnik
Thu Oct 27, 2016 4:54 pm
 Legati
by pravnik  - Mon Oct 17, 2016 6:00 pm
0 Replies 
 239 Views
by pravnik
Mon Oct 17, 2016 6:00 pm
 Sadrzaj testamenta
by pravnik  - Mon Oct 17, 2016 6:00 pm
0 Replies 
 201 Views
by pravnik
Mon Oct 17, 2016 6:00 pm
 Medunarodni testament
by pravnik  - Mon Oct 17, 2016 5:59 pm
0 Replies 
 239 Views
by pravnik
Mon Oct 17, 2016 5:59 pm
 Forma testamenta
by pravnik  - Mon Oct 17, 2016 5:59 pm
0 Replies 
 243 Views
by pravnik
Mon Oct 17, 2016 5:59 pm
 Uvjeti za punovaznost testamenta
by pravnik  - Mon Oct 17, 2016 5:58 pm
0 Replies 
 231 Views
by pravnik
Mon Oct 17, 2016 5:58 pm

Presuda Velikog vijeća u predmetu Medžlis Islamsk[…]

Poštovani, molim da mi odgovorite da li starosni[…]

Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ust[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja