BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
Topics
Title Statistics Last post
 Oblici testamenta u FBiH
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:43 pm
2 Replies 
 3132 Views
by JohnLaw
Fri Sep 18, 2015 9:28 am
 Upućivanje na parnicu
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:45 pm
1 Replies 
 702 Views
by antonio
Mon Sep 07, 2015 6:08 pm
 Odgovornost nasljednika za dugove ostavioca
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:45 pm
0 Replies 
 674 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:45 pm
 Odricanje od nasljedstva
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:45 pm
0 Replies 
 1030 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:45 pm
 Nedostojnost za nasljeđivanje
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:44 pm
0 Replies 
 697 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:44 pm
 Ugovor o raspodjeli imovine za života
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:43 pm
0 Replies 
 727 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:43 pm
0 Replies 
 889 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:42 pm
 Nužni i raspoloživi dio u FBiH
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:42 pm
0 Replies 
 589 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:42 pm
 Nužni nasljednici u FBiH
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:41 pm
0 Replies 
 574 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:41 pm
 Zakonski nasljednici u FBiH
by pravnik  - Sun Sep 06, 2015 4:41 pm
0 Replies 
 657 Views
by pravnik
Sun Sep 06, 2015 4:41 pm
Nacin utvdivanja penzija

Način utvrđivanja penzija Visina starosne penzi[…]

Dobrovoljno uplacivanje penzije u Bosni i Hercego[…]

Penzijski staz

Penzijski staž u Bosni i Hercegovini I. STAŽ O[…]

Obavezno osiguranje

OSIGURANIK U OBAVEZNOM OSIGURANJU Lice osigu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja