BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Međunarodni propisi
Topics
Title Statistics Last post
 Apostille legalizacija u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - Thu Oct 12, 2017 7:44 pm
0 Replies 
 129 Views
by pravnik
Thu Oct 12, 2017 7:44 pm
0 Replies 
 448 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:22 am
0 Replies 
 345 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:22 am
0 Replies 
 366 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:21 am
 Konvencija protiv torture
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:21 am
0 Replies 
 287 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:21 am
0 Replies 
 358 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:20 am
0 Replies 
 298 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:19 am
 Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:19 am
0 Replies 
 343 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:19 am
0 Replies 
 300 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:18 am
 Povelja Ujedinjenih Nacija
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:17 am
0 Replies 
 415 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:17 am
 Opca deklaracija o pravima covjeka
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:17 am
0 Replies 
 339 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:17 am
0 Replies 
 344 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:16 am
 Evropska socijalna povelja
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:16 am
0 Replies 
 300 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:16 am
 Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
by pravnik  - Wed Jan 06, 2016 11:14 am
0 Replies 
 362 Views
by pravnik
Wed Jan 06, 2016 11:14 am
 Konvencija o pravu djeteta
by pravnik  - Tue Jan 05, 2016 6:53 pm
0 Replies 
 309 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:53 pm
 Kodeks tuzilacke etike
by pravnik  - Tue Jan 05, 2016 6:53 pm
0 Replies 
 323 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:53 pm
 Kodeks sudijske etike
by pravnik  - Tue Jan 05, 2016 6:52 pm
0 Replies 
 363 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:52 pm
 Evropska povelja o statusu sudija
by pravnik  - Tue Jan 05, 2016 6:52 pm
0 Replies 
 344 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:52 pm
0 Replies 
 353 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:51 pm
0 Replies 
 336 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:51 pm
0 Replies 
 344 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:50 pm
0 Replies 
 345 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:50 pm
0 Replies 
 378 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:48 pm
0 Replies 
 345 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:47 pm
0 Replies 
 340 Views
by pravnik
Tue Jan 05, 2016 6:47 pm

Naknada štete (odgovornost pravnog lica) AP 2360/[…]

Naknada štete (posjednik) AP 1908/06 (Sl.n.FBIH 1[…]

Naknada štete (povreda na radu - Šume TK) AP 2407[…]

Naknada štete (prekid postupka) AP 70/05 Ust[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja