BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2421
Lista odgovornosti u dionickom drustvu

1. Predsjednik i članovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo ako su suprotno odredbama ovog zakona, statuta dioničkog društva i odlukama skupštine:
1. vratili uplate dioničarima;
2. dioničarima isplatili dividendu;
3. vlasnicima obveznica dioničkog društva isplatili kamatu;
4. upisali, sticali ili otkupljivali dionice;
5. prodavali imovinu društva;
6. vršili plaćanja nakon što je dioničko društvo postalo nesolventno;
7. produžavali rokove vraćanja kredita dioničkom društvu;
8. izdavali dionice na osnovu uvjetnog povećanja osnovnog kapitala.
2. Dioničko društvo može odustati od potraživanja iz stava (1) ovog člana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje 10% dionica sa pravom glasa.
Rastava

Trenutno živim u njemačkoj. Došla sam na radnu viz[…]

Bjanko mjenica u BiH

Imam pitanje vezano za bjanko mjenicu izdatu sa ci[…]

Uvjeti za priznanje strane sudske odluke Član 8[…]

Atrakcija nadleznosti

Atrakcija nadležnosti Član 67., 114., 136. Zako[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja