BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
#1926
Izvrsenje na osnivackom udjelu u Bosni i Hercegovini

U pogledu izvršenja na osnivačkom ili drugom udjelu u društvu sa ograničenom odgovornošću, prva izvršna radnja jeste zapljena osnivačkog ili drugog udjela koja se vrši dostavljanjem rješenja o izvršenju registarskom sudu, odnosno drugom nadležnom registarskom organu radi zabilježbe založnog prava. Nakon toga, registarski sud ili registarski organ dužan je bez odlaganja da izvrši upis založnog prava na osnivačkom udjelu ili drugom udjelu u društvu sa ograničenom odgovornošću.

Na izvršne radnje procjene i prodaje osnovačkog ili drugog udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću na odgovarajući se način primjenjuju već naprijed pomenuta pravila o izvršenju na dionicama koja su sadržana u odredbama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH / RS, kao i mjerodavne zakonske odredbe koje se odnose na pravila o sprovođenju izvršenja na pokretnim stvarima. Na kraju, važno je napomenuti da prilikom prodaje osnivačkog ili drugog udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću, društvo sa ograničenom odgovornošću i članovi društva imaju pravo preče kupovine udjela osnivačkog ili drugog udjela.

www.epravo.ba
Tok stecajnog postupka

TOK STEČAJNOG POSTUPKA Kao što smo u zadnjem ra[…]

Nacin utvdivanja penzija

Način utvrđivanja penzija Visina starosne penzi[…]

Dobrovoljno uplacivanje penzije u Bosni i Hercego[…]

Penzijski staz

Penzijski staž u Bosni i Hercegovini I. STAŽ O[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja