BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
 Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - Wed Jul 25, 2018 9:21 am
0 Replies 
 268 Views
by pravnik
Wed Jul 25, 2018 9:21 am
 Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - Tue Dec 29, 2015 6:40 pm
1 Replies 
 3045 Views
by doglodi
Mon Jun 18, 2018 5:02 pm
 Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - Tue May 29, 2018 9:19 am
0 Replies 
 153 Views
by pravnik
Tue May 29, 2018 9:19 am
 Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - Fri Apr 13, 2018 3:44 pm
0 Replies 
 280 Views
by pravnik
Fri Apr 13, 2018 3:44 pm
0 Replies 
 377 Views
by pravnik
Mon Feb 05, 2018 10:13 am
0 Replies 
 450 Views
by pravnik
Mon Feb 05, 2018 10:13 am
 Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - Mon Feb 05, 2018 10:12 am
0 Replies 
 289 Views
by pravnik
Mon Feb 05, 2018 10:12 am
0 Replies 
 177 Views
by pravnik
Mon Feb 05, 2018 10:12 am
 Porez po odbitku
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:40 am
0 Replies 
 2792 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:40 am
0 Replies 
 589 Views
by dgruden
Sun Sep 18, 2016 5:45 am
2 Replies 
 555 Views
by Apokalipsa
Sun Sep 04, 2016 8:34 pm
 Javne nabavke u BiH
by pravnik  - Wed Oct 21, 2015 1:09 pm
0 Replies 
 618 Views
by pravnik
Wed Oct 21, 2015 1:09 pm
Suvlasništvo

Po ovome što ste napisali definitivno je potrebna […]

Odluka 18 0 V 031203 18 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HE[…]

ODLUKA 70 0 P 006547 18 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HE[…]

Ponistenje braka

Da li se može tražiti poništenje braka ukoliko pa[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja